Výkop studne

Ručný využívame hlavne v neprístupných miestach kde sa nedostane ťažká technika resp. ťažká technika sa tam dostane, urobí výkop studne do cca 7 metrov ale pokiaľ tam nie je voda, je nutné takúto studňu prehlbovať ďalej ručným výkopom. Výkop sa prevádza ručne, pokiaľ sú veľmi tvrdé horniny – skaly za pomoci vŕtacích, zbíjacích kladív a technológie nevýbušného rozrušovania tvrdých hornín. Výhodou takého ručného výkopu je minimálne poškodenie okolia studne a priľahlej zelene. Pri nestabilných horninách, kopeme v skružiach ktoré pôsobia ako paženie.

Skruže používame betónové, plastové, ale vlastníme aj technológiu na betónovanie skruží priamo v studni, využívanú v prípadoch nemožnosti dopraviť k studni skruže alebo pri nestabilných horninách.

Foto dokumentácia výkopu studne č.1 s použitím betónových skruží


Foto dokumentácia výkopu studne č.2 s technológiou na betónovanie skruží priamo v studni


Foto dokumentácia výkopu studne č.3 s použitím plastových skruží