Strojové vybavenie

– elektrický vrátok 125 / 250 kg
– elektrický vrátok 500 / 1 000 kg
– ručný vrátok 350 / 700 kg
– čerpadlo kalové pre hĺbky do 20 m
– čerpadlo kalové pre hĺbky do 35 m
– čerpadlá vibračné pre hĺbky do 50 m
– zbíjacie kladivá (úder 50 J)
– šalovacie dielce pre betónovanie skruží v studni a pod skružami pre vnútorný Ø 1000 mm
– šalovacie dielce pre betónovanie skruží v studni a pod skružami pre vnútorný Ø 800 mm
– technológia čistenia vŕtaných studní od nánosov – ílov (kalov)
– technológia čistenia vŕtaných studní od nánosov – tekutých pieskov
– technológia nevýbušného rozrušovania tvrdých hornín (skál, betónov...)