Prehĺbovanie studní

U KOPANÝCH STUDNÍ VYKONÁVAME PREHLBOVANIE ručným podkopom stávajúcich skruží. Pred samotným výkopom si studňu – skruže zaisťujeme proti posunom a zrútením studne. Do prehĺbeného podkopaného priestoru potom osadíme plastovú skruž vyrobenú na mieru podľa parametrov studne a obsypeme štrkodrvou v súlade s normami alebo priestor pod skružami vyplníme betónom pomocou vyššie uvedenej technológie.

U VRTANÝCH STUDNÍ VYKONÁVAME ČISTENIE OD NÁNOSOV špeciálnou technológiou. Vŕtaná studňa sa zanáša sedimentmi rôzneho druhu. Podľa toho aký sediment prevláda, podľa toho:
– použijeme technológiu pre čistenie vŕtaných studní od nánosov – ílov (kalov) alebo
– použijeme technológiu pre čistenie vŕtaných studní od nánosov – tekutých pieskov

PO KAŽDEJ Z TÝCHTO PRÁC STUDŇU DEZINFIKUJEME!

Foto dokumentácia prehĺbenia a dokončenia studne po dvoch predchadzajúcich studniaroch - hĺbka 22m


Foto dokumentácia opravy - prestavby starej kamennej studne a jej prehĺbenie