Ponuka činností

– zabezpečíme hydrogeológa (prútikára)
– výkop studne
– spustenie, osadenie a obsyp skruží
– prečistenie a prehĺbenie starších studní
– prečistenie starších vŕtaných studní
– výkop rýh s následným napojením studne na dom, firmu
– poradenstvo s výberom technológií