Mať vlastný zdroj vody pri rodinnom dome, chate alebo firme je veľmi výhodne. Preto dnes mnohí (aj tí, ktorí majú prístup ku sieti verejného vodovodu) uvažujú nad vybudovaním vlastného zdroju vody – studne resp. znovu sprevádzkovaním starších zanesených alebo vyschnutých studní. Nezanedbateľný nie je ani značný nárast cien vodného a stočného v posledných rokoch (priemerná mesačná platba je okolo 30 – 35 € / mesiac pre štvorčlennú rodinu).

Pokiaľ ste sa už rozhodli pre studňu, riešite ďalšiu otázku, studňu vŕtanú alebo kopanú. Každá z nich má svoje nesporné výhody, vŕtaná je lacnejšia, pokiaľ je zdroj vody vo väčších hĺbkach. Pokiaľ potrebujete väčšie množstvo vody a nemáte dobrý prístup na miesto budúcej studne (nedôjde Vám tam vŕtna súprava, bager), je výhodnejšia studňa kopaná. Tá má ďalšie výhody, dá sa čistiť a pokiaľ klesnú spodné vody (čo sa pri súčasnej zmene klímy deje pomerne často), dá sa prehĺbiť (čo vŕtaná studňa neumožňuje). Ďalšou výhodou kopanej studne je, že pri menších hĺbkach máte omnoho viac vody (jeden bm je asi 0,8 m3) čo umožňuje napojenie viacerých objektov na jednu studňu. Potom počiatočná investícia je priaznivejšia a tak z dlhodobého hľadiska vychádza výhodnejšie studňa kopaná.